Rovnováha mezi prací a volným časem

Čeští zaměstnanci tráví v práci více času, než je v jinde v EU běžné - to je všeobecně známý fakt, jehož důvody jsou například delší stanovená týdenní pracovní doba, nižší produktivita práce, méně svátků, nebo kratší dovolená.

Pro zlepšení poměru mezi časem stráveným v zaměstnání a volným časem mají zaměstnavatelé k dispozici několik možností. Některé z nich jsou:
- využívání flexibilních forem pracovní doby,
- práce z domova,
- využívání částečných pracovních úvazků.

Flexibilní pracovní doba
Využívání flexibilní pracovní doby je dnes už poměrně samozřejmé. Pryč jsou doby, kdy zaměstnanec přišel do kanceláře úderem osmé hodiny a o půl páté odcházel.
Podle Studie odměňování PayWell umožňuje alespoň některým svým zaměstnancům využívat některou z forem pružné pracovní doby tři čtvrtiny dotázaných. Pružná pracovní doba nebývá z pochopitelných důvodů umožněna dělnickým kategoriím.

Práce z domova
Hlavně menší firmy dovolují svým zaměstnancům kombinovat práci v kanceláři s prací z domova. Tuto výhodu si užijí spíše specialisté než např. zaměstnanec na úrovni středního managementu, který obvykle vede tým, a proto musí být častěji k dispozici na pracovišti. Odborní pracovníci naopak pracují samostatněji, takže mohou vykonávat svou práci odkudkoliv.
Mnozí navíc tvrdí, že jsou produktivnější, když pracují v klidu svého bytu, než např. v rozmáhajících se „open-space“ kancelářích.

Částečné úvazky
Využívání částečných pracovních úvazků se v českých firmách stále ještě příliš nerozmohlo. Zaměstnavatelé mají strach z případných problémů při koordinování práce zaměstnanců na plný a částečný úvazek - práce na částečný úvazek totiž může vést k problémům s organizací práce a produktivitou.
Zaměstnanci na částečný úvazek tvoří pouze malý zlomek z celkového počtu všech zaměstnanců jednotlivých společností. Tento podíl se navíc dlouhodobě nijak výrazně nemění, stejně jako procento společností, které takové pracovníky zaměstnávají.

Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že jejich nedostatečný zájem o vytváření tzv. work-life balance může vést k vysoké fluktuaci zaměstnanců, která s sebou přináší značné náklady na nábor a zaškolení stále nových a nových zaměstnanců.

-ds-

Zdroj: PriceWaterhouseCoopers - mezinárodní síť společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
Zobrazit přehled článků ze zdroje PriceWaterhouseCoopers