Šéfovi se netyká a neleze do postele

Dobré vztahy na pracovišti jsou základním předpokladem fungování pracovního týmu. Čím lépe spolu kolegové vycházejí, tím větší výkon podávají. Neznamená to však, že si všichni musejí tykat a být kamarádi. Tykání je jinak v pořádku, musí však dodržovat pravidla, že tykání nabízí dáma nebo služebně starší zaměstnanec. Nikdy ale nenabízejte tykání šéfovi, i kdybyste byli například starší dáma a on mladý muž. Tykání může navrhovat pouze šéf vám.

Druhou stranou mince přátelských vztahů na pracovišti je falešná kolegialita plynouc z tykání. V takovém případě se problémy řeší mnohem hůře než v kolektivech, v nichž jsou lidé na sebe jen zdvořilí. Odborníci proto doporučují na pracovištích udržovat vztahy sice přátelské, ale nezávazné a citově nepříliš blízké.

Někteří odborníci na mezilidské vztahy tvrdí, že citově svázaní zaměstnanci přinášejí firmám větší zisky. Citové vztahy vznikají na pracovištích přirozeně, jelikož zde lidé tráví většinu svého času. Zamilovaní zaměstnanci mohou být přínosem například proto, že mají chuť společně pracovat, pozitivně působí na kolegy a nepospíchají domů. Neopětované a jednostranné city však mohou pracovišti významně uškodit, stejně tak jako vztahy mezi manažery a jejich podřízenými zaměstnankyněmi. Nedoporučují se ani flirty, protože rozdělují pracovní týmy.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk