Šest strategií k podpoře kreativity zaměstnanců

Firmy, které podporují kreativitu a angažovanost svých zaměstnanců, si dokáží lépe získat kvalitní uchazeče o práci i udržet stávající výkonné pracovníky. To jim zajišťuje konkurenční výhodu. Článek proto radí, jak podpořit kreativitu zaměstnanců.

- Angažujte. Angažujte zaměstnance napříč všemi odděleními tím, že je zapojíte do hovorů, panelových diskusí, brainstormingu nebo focus groups. I když nezastávají „kreativní" pozice, mohou mít kreativní myšlenky, které firmě pomohou.

- Podporujte. Vyzývejte zaměstnance, aby sdíleli své nové nápady s manažery a kolegy. Může se jednat o cokoli, co se bude týkat firemních rozhodnutí, od toho, co udělat s prázdnou kanceláří, až po vývoj nového produktu.

- Brainstormujte. Brainstorming je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak z lidí dostat ty nejlepší nápady. Pořádejte proto pravidelné schůzky zaměstnanců za účelem brainstormingu.

- Hrajte si. Vytrhněte zaměstnance z jejich pravidelné rutiny a přimějte ke vzájemných interakcím v soutěživém duchu.

- Diskutujte. Zapojujte zaměstnance do diskuse i o tématech, která nespadají přímo pod jejich odbornost. Názor zvenčí může hodně pomoci.

- Zařiďte volno. Dopřejte zaměstnancům část pracovního dne, kterou budou mít jen pro sebe.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine