Silné i slabé stránky firemní kultury odhalí audit

Chcete vědět, co ve vaší společnosti funguje dobře a co je naopak třeba změnit? Zeptejte se svých zaměstnanců. Vzhledem k nadcházejícímu oživení trhu práce bude stále důležitější, abyste si dokázali udržet spokojenou pracovní sílu. Je proto třeba pracovat na firemní kultuře, která nejen udrží spokojené zaměstnance, ale dokáže i přilákat nové talenty.

Audit firemní kultury

Současnou podobu firemní kultury pomůže odhalit audit. Slouží k tomu, aby firma získala povědomí o tom, co motivuje její lidi a jak může pozitivní trendy posílit. Měl by odhalit nepsaná pravidla, upozornit na překážky efektivní práce a komunikace a přijít s doporučeními, jak je překonat.

V rámci auditu by se firma měla svých zaměstnanců ptát, zda jsou dle svého názoru spravedlivě odměňováni, zda své zaměstnanecké výhody považují za srovnatelné s konkurencí a zda si firma váží jejich práce. Další dotazy by se měly týkat možností vzdělávání a rozvoje, otevřenosti komunikace, dostatku či nedostatku výzev. Zaměstnanci by pak měli zhodnotit i to, jak se ve firmě rozhoduje, jak vnímají klíčové priority zaměstnavatele a jak jejich osobní hodnoty korespondují s firemními.

Firemní kultura ve světle náboru

Nejúspěšnější firmy hledají stále nové cesty budování své kultury, ať už to jsou úpravy pracovního prostředí nebo nábor nejlepších talentů. Při náboru nových zaměstnanců by měly v první řadě hledat lidi, kteří mají skutečný zájem a chtějí svým úsilím podpořit směřování k vizi svého zaměstnavatele. Ne každá organizace je tou správnou volbou pro každého.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com