Silný tým: Talent, různorodost, odpovědnost, stabilita

Sestavování a udržování dobrých týmů patří mezi nejobtížnější manažerské úkoly. Článek radí, jak zajistit, aby vaše týmy byly dostatečně silné.

- Shromážděte správný talent. Ujistěte se, že přijímáte ty nejlepší možné lidi a dobře je zaplatíte. Nevytvářejte dojem, že je využíváte. Při řešení současných náborových potřeb vždy uvažujte o budoucích potřebách. Budujte základnu potenciálních vůdců, kterým můžete nabídnout lepší příležitosti. Velmi důležité je všímat si také postoje uchazečů. Většině dovedností se totiž lze naučit, postoj však není dovednost. Hledejte v první řadě příjemné a spokojené lidi, pak teprve se dívejte na jejich dovednosti. Neslibujte nic, co nemůžete splnit a nepřijímejte lidi, jejichž ambice překračují vaše možnosti. Zajistěte, aby práce pro členy vašeho týmu byla výzvou a měla smysl. Nezapomínejte je dále vzdělávat a rozvíjet.

- Snažte se sestavit různorodý tým. Homogenní pracovní tým nebude tak úspěšný jako tým sdružující různé typy lidí s různou minulostí a názory. Mějte otevřenou mysl a nechte se obohatit jinými pohledy na věc. Přemýšlejte o přijetí lidí odlišných kultur, různých věkových skupin, obou pohlaví i hendikepovaných.

- Dejte svým lidem odpovědnost. Zaměstnanci s odpovědností vykazují vyšší angažovanost. Nejprve je třeba, abyste jim poskytovali dostatek informací, snažte se sdílet co nejvíce. Zadržování informací o chodu firmy vede k nedorozuměním i ztrátě důvěry. Pak svým lidem umožněte, aby se sami rozhodovali a plánovali své strategie pro plnění úkolů. Zajímejte se o zpětnou vazbu. Vyhněte se však tomu, abyste řešili problémy za ně. Vyzývejte je, aby přicházeli s návrhy řešení, které společně zavedete.

- Vytvářejte strategii pokračujícího úspěchu. Aby si tým mohl udržet úspěch, musíte mu zajistit stabilitu. Připravte si proto plán pro případ, že některý ze členů váš tým opustí. Zároveň spolupracujte se svým týmem na dokumentování pracovních postupů, abyste o ně při odchodu zaměstnanců nepřišli. Stabilní by tým měl zůstat i po případném odchodu vaší osoby.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine