Školení a jejich hodnocení: Jak neskončit v půli cesty

S firemními školeními je jedna potíž – jejich dopady chceme vidět především v dlouhodobém horizontu, každé školení však zpravidla končí vyplněním hodnotícího formuláře. Výsledky závěrečných testů, certifikáty a diplomy o absolvování, a dokonce i opravdu získané znalosti – to jsou jen pomocné, ale ne finální cíle. Rozvoj pracovníků se dá ověřit jenom tím, že zpozorujeme změnu jejich chování. Jediný skutečný důkaz toho, že školení, kterým zaměstnanec prošel, bylo úspěšné, je změna chování k lepšímu. To je jediné relevantní měřítko kvality školení.

Co je špatně na tom, jak jsou školení hodnocena?

K firemnímu školení se stále často přistupuje jako ve škole, kde bylo cílem získat diplom jako vstupenku na pracovní trh. Šlo tedy opět jen o dočasný cíl, který je pouhým prostředkem pro něco jiného, totiž pro získání práce a praxe. HR oddělení pokračují stejným způsobem a poskytují zaměstnancům školení, která mají rozšířit jejich znalosti. Zde však již úloha HR končí, protože od toho, aby s vyškolenými lidmi pracovali dál jsou tu přece manažeři.

Proč vlastně účastníci po školení vyplňují formulář o tom, jak byli spokojeni? Poskytují tím velmi rychle vodítko, podle kterého může být posouzena kvalita školení. Jenže ten skutečný cíl daného školení se projeví až v průběhu delšího období. Ankety následující po školení vám proto o jeho dopadu mnoho neřeknou. A zeptat se, zda lidé po školení zamýšlejí změnit své chování? To je velmi snadný manévr. Většina lidí má totiž velmi přehnané mínění o své schopnosti změnit své staré zvyky a postoje.

Jak to dotáhnout do konce

Před tréninkem stanovte jasné cíle. Možná chcete zvýšit kompetentnost, možná chcete vytvořit hustější síť kontaktů mezi manažery. Tyto a další obdobné cíle lze, za použití správných nástrojů, měřit a analyzovat. Zlepšení v oblasti řízení a vedení podřízených se například může hodnotit na základě výsledků hodnocení pracovních výkonů, dotazníkem zkoumajícím angažovanost nebo rozhovory s přímými podřízenými. Nebojte se na konkrétních ukazatelích zhodnotit, zda byly peníze utraceny efektivně.

Jak měříte efektivitu školení ve vaší firmě?

K tomuto tématu doporučujeme také následující články z našeho archivu:

Desatero prokazování návratnosti investic do vzdělávání zaměstnanců

Jak se připravit na měření investic do interních vzdělávacích programů

-jk-

Zdroj: CCL Blog - oficiální blog instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje CCL Blog