Slyší mě vůbec někdo?!

Zaměstnanci často připomínají lidi, kteří chodí po okolí s mobilním telefonem a hledají signál. Narozdíl od signálu však hledají oboustrannou komunikaci. Zaměstnanci se účastní obrovského množství HR programů – od chatu mezi odděleními přes zaměstnanecké besedy po workshopy a průzkumy, ale odpovědí na jejich otázky bývá často ticho. Co by chtěli členové podnikových týmů, aby jejich vůdci slyšeli? Mají obvykle následujících šest dotazů a žádostí, o kterých kdyby jejich vedoucí přemýšleli, pomohlo by jim to přispět k budování hodnot pro podnik, investory a pro ně samotné:
1. *Veď mě, nebo mi jdi z cesty.* Úspěšný vůdce je zpravidla populární, ale populární vůdce nemusí být zákonitě úspěšný. Vůdce, který dělá rozhodnutí, aby potěšil své „vojsko“, bude mít popularitu, ale krátkou kariéru.
2. *Dej nám vzor k napodobování.* Vůdcové se stále pohybují ve světle reflektorů, členové týmu je bedlivě sledují a hledají zvláštnosti, které by mohli napodobit, chování, které by si mohli osvojit, myšlenkové procesy, které by mohli převzít. Sledují, jak šéf odpovídá na výzvy, jak jedná s lidmi, jak si organizuje práci atd. Zkrátka potřebují, aby je vůdce naučil věci, které povedou k úspěchu v jejich kariéře.
3. *Ukaž mi, jak vytvořit hodnoty.* Týmová práce neznamená, říct lidem, co mají dělat. Členové týmu budou pracovat na 100%, pokud uvidí, že jejich vůdce se snaží na 110%.
4. *Proč by měl být tvůj špatný den i mým špatným dnem?* Vůdci udávají tón, ostatní nasávají atmosféru, kterou vůdci vytvářejí. Když bude vůdce zlostný, frustrovaný apod., zaměstnanci budou zaujímat obranné pozice a půjde jim jedině o to, jak přežít den. Kreativita a produktivita tím utrpí.
5. *Nauč mě, jak zacházet s chybami.* Vůdce by měl poznat a uznat vlastní chybu a brát chyby jako nezbytnou součást úspěchu. Pracovníci se nebudou bát riskovat a učit se ze svých chyb.
6. *Haló, copak jsem neviditelný?* Vůdce by měl balancovat mezi inspirováním týmu a rozpoznáváním individualit. Měl by poznat své lidi, jejich zvláštnosti a osobité přispění. Měl by naslouchat a uspokojovat jejich potřeby, potom oni budou dosahovat cílů, o které se vůdce snaží.
-ba-
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine