Specifika řízení virtuálních týmů

Spolupráce se dnes netýká jen zaměstnanců pracujících v různých patrech budov nebo oddělených příčkami na otevřených pracovištích. Roste počet virtuálních pracovních týmů, které musejí spolupracovat nejen napříč prostorem, ale i časem nebo kulturními hranicemi.

To s sebou může přinášet problémy v komunikaci a vzájemném chápání, obtížné stanovování cílů a norem, neschopnost využít různé perspektivy, znalosti či talenty a také nedostatečnou angažovanost, která by členy týmu vedla k tomu, aby dělali to nejlepší pro společné cíle.

Pro vůdce zvyklé řídit lidi tváří v tvář může být vedení a motivování virtuálních týmů obtížné. Jak se tedy mají přizpůsobit, aby překonali překážky a dokázali efektivně vést i na dálku?

- Udržujte blízkou komunikaci mezi všemi členy týmu.

- Budujte týmové uvažování.

- Vyjasněte účel a cíle týmu.

- Stanovte jasné výkonnostní standardy.

- Přizpůsobte strategie koučování managementu na dálku.

- Oslavujte pokroky a úspěchy.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com