Starší zaměstnanci znamenají hodnotu a jistotu

Mnoho lidí, kteří již ve společnosti nějaký ten rok pracují, má strach z mladé nastupující generace, která přichází s novými nápady a hlavně se znalostí nejnovějších technologií. Vše je důsledkem dynamického růstu společnosti, který ovšem neznamená, že starší zaměstnanci najednou nemají co nabídnout.

Ve skutečnosti je to naopak. S tím, jak do společnosti stále přichází mladší a mladší generace,  si společnost bude vážit starých lidí, kteří s firmou již cosi prožili.

Starší zaměstnanci působí jako skála, vedení si je vědomo, že jsou to právě oni, kdo položil základy v obchodování, kterých se firma do dneška drží.

Nejste to vy, kdo by měl mladé generaci něco dokazovat, je to naopak. A nastupující mladíci si toho sami budou vědomi. Starší zaměstnanci znamenají pro společnost jistotu a hodnotu.

-pk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com