Střes se, strese!

Stres na pracovišti se vždy vztahuje k šesti oblastem pracovního života, které je třeba udržet v rovnováze. Ve svých studiích se k tomu alespoň dopracoval Dr. Michael Leiter, ředitel Centra pro výzkum a rozvoj organizací (COR&D) z kanadské Acadia University. Úkolem managementu je podle něho zaměřit se právě na tyto oblasti, protože jen Kanadu stojí čas ztracený kvůli stresu zaměstnanců ročně až 12 miliard dolarů. Konkrétně se jedná o vyvážený objem práce, pracovní komunitu, kontrolu, odměňování a uznání, hodnoty a spravedlivý přístup ze strany organizace ke každému zaměstnanci i naopak.

Jestliže bude některá z uvedených oblastí nevyrovnaná, organizace musí nejprve nalézt problematické místo. Pomocí průzkumů, jaké provádí například COR&D, je třeba identifikovat oblast pracovního života, která si žádá změnu v podobě snížení pracovního stresu. Následuje vytvoření a realizace projektu, který se může soustřeďovat na více nesrovnalostí zároveň. První krok směrem ke změně musí provést management. Nemůže sice přímo změnit smysl zaměstnance pro spravedlnost nebo jej opatřit smyslem pro kontrolu, může však vytvořit postupy, které zaměstnance budou ovlivňovat. Chce-li se však organizace vyhnout pádu pod tíhou stresu, musí se postupně do procesu boje proti němu zapojit celá.

Zavedení projektu změny přinese nejen okamžité výsledky, ale i výhody z hlediska dlouhodobého. Vyžádá si mnoho času, vynaložený čas, peníze i úsilí se však vyplatí.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher