Teambuilding vždy neznamená stmelení kolektivu

Teambuildingové programy jsou dnes in. Názory na ně se však liší, a to i podle toho, jak si kdo budování týmu představuje.

Ve svém původním významu je teambuilding formou prožitkové pedagogiky zaměřené na budování a rozvíjení pracovního potenciálu týmů. Bývá naplněn různými prožitkovými a sebepoznávacími aktivitami často spojenými s týmovým řešením úkolů, pohybem a hrou.

Prostřednictvím her se mohou některá problémová témata v týmech lépe otevřít, částečně i ventilovat. Zaměstnanci si mohou lépe uvědomit svou roli v týmu a pochopit, jak tým funguje, jeho silné i slabé stránky.

Mnozí organizátoři teambuildingů však nevolí aktivity promyšleně a nejsou schopni vytěžit to, co nabízí. Firmy si z nabídky agentur vybírají nahodile, často na základě financí.

Důležité je nejen správné provedení akce, ale i dobrá komunikace uvnitř firmy či míra dobrovolnosti. Odlišně se na aktivity stmelující kolektiv dívají mladší a starší zaměstnanci či zaměstnanci svobodní a lidé, kteří se snaží trávit celý svůj volný čas s rodinou.

-hp-
Zdroj: iDNES.cz - přední český zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje iDNES.cz