Test: Umíte se chovat slušně?

Viděli jste někdy, jak šéf napochodoval do kanceláře a začal na někoho křičet přede všemi? Takové věci se stávají poměrně často, když šéfové chtějí ukázat svou moc. Ve skutečnosti však spíše ukazují něco jiného - to, že nevědí, jak by se manažer měl chovat.

Vyzkoušejte si následující test, abyste se přesvědčili, jak jste na tom se znalostí profesionálního chování.

 1. Když se člověk chová slušně, plnění úkolů trvá delší dobu. (Pravda/nepravda)

 2. Pravidla vhodného chování situace ještě více komplikují. (Pravda/nepravda)

 3. Etiketa je staromódní. Dnes ji nikdo neřeší. (Pravda/nepravda)

 4. Pokud je kancelář neformálním prostředím, zdvořilost není důležitá. (Pravda/nepravda)

 5. Slušné chování je trvalá záležitost. Není třeba je upravovat. (Pravda/nepravda)

 6. Získáte-li pověst slušného člověka, nebudete mít respekt. (Pravda/nepravda)

 7. Zdůrazňováním správného chování pouze ukazujete, že jste snob. (Pravda/nepravda)

 8. Slušnost omezuje sebevyjádření. (Pravda/nepravda)

 9. Slušné chování vám nepomůže zlepšit celkové obchodní výsledky. (Pravda/nepravda)

 10. Zdvořilé obchodní chování má pevná pravidla s odpovědmi pro každou problematickou situaci. (Pravda/nepravda)

Odpovědi:

 1. Nepravda. I když může trvat, než se naučíte správnému chování, v důsledku čas ušetříte. Nebudete se muset zabývat uklidňováním zraněných citů nebo napravováním závažných chyb.

 2. Nepravda. Etiketa není složitá. Většina pravidel vychází ze slušnosti, hospodárnosti a logiky. Jakmile je budete znát, je snadné používat je.

 3. Nepravda. I když je současný obchod méně formální, s lidmi je stále třeba zacházet slušně a jednat profesionálně.

 4. Nepravda. Bez ohledu na neformální organizaci kanceláře je důležité chovat se přátelsky a slušně.

 5. Nepravda. Ne všechno, co nás naučili rodiče o chování na veřejnosti, lze uplatnit v moderním pracovním prostředí. Některé ženy se například učily uklánět, když jsou představovány. To se na moderních pracovištích nedodržuje.

 6. Nepravda. Být slušný neznamená ztratit vliv, ale naopak jej získat. Budete-li s lidmi zacházet s respektem, budou respektovat i oni vás.

 7. Nepravda. Jsou lidé, kteří zneužívají svou znalost protokolu k zastrašování druhých. Být snobem však znamená ukazovat špatné chování. Klíčem ke slušnosti je pomáhat druhým, aby se cítili příjemně.

 8. Nepravda. Být sami sebou můžete i v případě, že zároveň zachováte slušnost.

 9. Nepravda. Slušné chování může ovlivnit obchodní výsledky přímo i nepřímo. Jen malá investice tak může přinést velkou návratnost.

 10. Nepravda. Pravidla společenského chování nejsou vytesaná do kamene. Vhodné chování se mění v závislosti na době a situaci. I když byste tato pravidla měli znát a používat, musíte také vybírat, kdy je použijete.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com