Tipy pro podporu zdravého stravování na pracovišti

Ilustrační snímek

Špatné stravovací návyky v průběhu pracovních dní výrazně přispívají k obezitě. Právě pracoviště jsou proto ideálním místem k propagaci zdravého stravování. Britský server Personnel Today přinesl několik doporučení jak na to.

Vytvořte vzdělávací kampaň

Spojte se s místními iniciativami, které propagují zdravý životní styl a připravte vzdělávací kampaň. Začněte s plakáty a online materiály, které budou upozorňovat na konkrétní zdravotní problémy.

Co nejvíce zjednodušte zdravé stravování

Zdravější způsob stravování by měl pro vaše zaměstnance být co nejjednodušší. Zajistěte jim proto například dostatečné vybavení pro přípravu vlastních snídaní a svačin v kuchyňkách.

Nabídněte zdravé alternativy

Řada pracovišť nabízí zaměstnancům občerstvení v prodejních automatech. Typické jsou čokolády, brambůrky nebo sycené sladké nápoje. Je-li tomu tak i u vás, zkuste nabídnout například ovoce a méně kalorické alternativy, ideálně zdarma.

Jasně informujte o nabízených potravinách

Informujte zaměstnance o tom, že se jim v jídelnách nabízí méně kalorická jídla a jak je poznají. Personál jídelny by měl být vyškolen k zodpovídání základních otázek o nutričních hodnotách potravin.

Sepište to

Oficiálně proklamujte závazek firmy vůči propagaci zdravého stravování a zakomponujte jej do příruček pro zaměstnance. Dejte najevo, že jde o firemní politiku, kterou berete vážně.

Dodržujte přestávky

Vyvářejte kulturu poctivého dodržování přestávek na oběd a svačinu. Zaměstnance veďte k tomu, aby nejedli u pracovních stolů, ale využili přestávek i k protažení a nadýchání čerstvého vzduchu.

Informujte o škodlivosti alkoholu

Zaměřte se na to, že alkohol je nejen návykový, ale také hodně kalorický.

Spolupracujte s místními dodavateli potravin

Vyjednejte svým zaměstnancům slevy a speciální nabídky u prověřených místních prodejců.

Pořádejte týmové akce

Podporujte zdravé stravovací návyky svých lidí pomocí společných aktivit. Uspořádejte workshop pro zaměstnance, kteří rádi pečou, ochutnávky potravin nebo týmové soutěže v hubnutí.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today