Trendy v interní komunikaci

Ilustrační snímek

Jaké trendy aktuálně hýbou interní komunikací? Odpovědi na tuto otázku přinesl nedávno server PRDaily.com. Pojďme si je nyní shrnout a položit si další otázky: Které z těchto trendů již používáte nebo plánujete používat ve vaší firmě? Se kterými souhlasíte a které se vám naopak zadají nesmyslné? Pozorujete ještě nějaké další trendy?

Mobilní technologie

Zaměstnanci si dnes běžně nosí do práce své chytré telefony a další mobilní zařízení. Neberte to jako hrozbu, ale jako příležitost, jak s nimi více komunikovat.

Video

Video se už v interní komunikaci hodně osvědčilo a tento trend bude pokračovat i nadále. Stále více firem zavádí interní videoknihovny a dává zaměstnancům možnost vyjadřovat se k jednotlivým videím a sdílet je.  

Angažovanost

Úspěšné firmy vědí, že dobrá komunikace přispívá k vyšší angažovanosti zaměstnanců. Zaměřují se proto na způsoby, jak dávat zaměstnancům více příležitostí, jak se vyjádřit a být slyšet.

Sociální software

Zavést sociální síť ve firmě je poměrně jednoduché. Mnohem náročnější však je motivovat zaměstnance k tomu, aby jí používali.

Možnost sledování aktivit kolegů

Vaši zaměstnanci by měli mít možnost sledovat, co zrovna řeší jejich kolegové nebo nadřízení. Vypisujte nejnovější aktivity například na hlavní stránce intranetu a vybízejte ke sdílení, odpovídání apod. 

Propojení se zákazníky

Týmy interní komunikace stále častěji připravují aktivity k propojení zaměstnanců přímo se zákazníky. Tyto aktivity zahrnují řešení různých problémů, odpovídání na otázky, zjišťování potřeb apod.

Vizuální komunikace

Obrázky jak známo upoutají více pozornosti než pouhý psaný text. Proto se také častěji sdílejí a budou se stále více využívat pro vyprávění příběhů.

Tištěná komunikace

Interní komunikace nebude v blízké budoucnosti jen věcí intranetu a mobilních technologií. Stále existují pracoviště, na kterých zaměstnanci nemají přístup k počítačům.

Gamifikace

Využití prvku hry se velmi osvědčilo v reklamě nebo ve vzdělávání. Nezastupitelné místo získává i v interní komunikaci.

Měření vlivu interní komunikace

Více pozornosti se zaměří na vnímání jednotlivých komunikačních kanálů, jejich konzumentů a vlivu.

-kk-

Zdroj: Ragan's PR Daily - denní zprávy, doporučení a názory z oboru PR, marketingu, sociálních sítí a médií
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ragan's PR Daily