Tři kroky k lepšímu naslouchání

Umění komunikace je zásadní pro poskytování služeb zákazníkům, spolupráci s dodavateli, vyjednávání kontraktů, podporu týmové práce, řešení konfliktů atd. Důležité je vědět, že komunikace je dvousměrná konverzace, která zahrnuje mluvení a naslouchání.

Většina lidí má zájem o školení, jak se stát lepšími mluvčími, efektivnějšími vyjednavači nebo produktivnějšími prezentéry. Poněkud se však zapomíná na trénink aktivního naslouchání. Jak se tedy naučit lépe naslouchat a rozumět druhým?

- Dávejte pozor. Dívejte se na člověka, který mluví. Soustřeďte se na něho a neobracejte svou pozornost k ničemu jinému. Sledujte také řeč těla, abyste jej správně pochopili. Nepřerušujte jej ani nevstupujte do nedokončené řeči s nesouhlasnými připomínkami.

- Dejte najevo, že posloucháte. Udržujte uvolněný a nestranný postoj a vhodnou mimiku. Nezačínejte mluvit, dokud nedomluví druhá strana.

- Ověřte si, co bylo řečeno. Ujasněte si vyřčené pomocí otázek nebo parafrázování toho, co jste slyšeli. Snažte se být empatičtí a reflektovat emoce druhé strany.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com