Tři na jedné židli aneb Hot-Desking

Tři na jedné židli aneb Hot-Desking

Termín Hot-Desking byl odvozen patrně od termínu hot-bunking, jehož se používá u námořnictva. Hot-bunking znamená efektivní využití prostoru na lodi, kdy jeden námořník jdoucí ze služby nahradí na lůžku druhého, který se právě vzbudil a jde plnit své povinnosti. Kromě úspory místa, kterého je na lodích jistě zapotřebí, mají námořníci vždy zahřáté lůžko. Hot-Desking je systém vzužívající téhož principu ekonomiky prostoru, avšak v kanceláři či jiném pracovním prostředí.

Jedná se o efektivnější a ekonomičtější využití místa, přinášející mnoho výhod. Užívá se jednoho pracovního místa pro více (2-3) lidí, pracovní síla se stává pružnější a pohyblivější. Úspěšná realizace modelu Hot-Desking, kde lidé pracují v kvalitním prostředí, prospívá společnosti, zaměstnancům i klientům.

Zkušenosti s touto službou již má jedno z vedoucích obchodních center ve Velké Británii **MWB BussinesExchange**. Kanceláře se zkrácenou (dělenou) pracovní dobou, tedy fungující na principu Hot-Desking, mohou zlevnit svůj provoz o 50% oproti běžným pracovištím. **MWB BussinesExchange** již zkouší provoz hot-deskingových policejních stanic. Také se předpokládá využití služby u organizací snažících se prosadit v novém regionu nebo testujícími nová odbytiště s minimálními počátečními náklady.
Zdroj: Flexibility.org.uk - nové způsoby zaměstnávání lidí, práce na dálku, management
Zobrazit přehled článků ze zdroje Flexibility.org.uk