Tři unikátní vlastnosti potenciálních lídrů

Mnoho lidí se domnívá, že předpoklady pro to, stát se lídrem jsou vrozené. Není to ovšem pravda. Mnohé vlastnosti potřebné k vedení lidí člověk může získat učením a mnoho obecných přístupů se lze také naučit. Pravdou ale je, že člověk, který se chce stát manažerem lidí, potřebuje určité vlastnosti a znalosti. Když se snažíte rozpoznat, jestli je určitý kandidát na povýšení do vedoucí pozice vhodným adeptem, zaměřte se na to, zda se vyznačuje následujícími třemi vlastnostmi, které jsou mezi lidmi poměrně unikátní a které své nositele předurčují k tomu, stát se dobrým vedoucím pracovníkem.

Trpělivost a pracovitost

Dobří vedoucí musí být trpělivý. Podle INC.com je trpělivost potřeba nejenom v komunikaci s lidmi a při práci s nimi. Je potřeba i především ve vývoji a implementaci strategií pro daný tým lidí, protože změny nikdy nemohou být příliš překotné. Dobrý vedoucí má trpělivost pracovat na dlouhodobých projektech a postupně přetvářet systém tak, aby směřoval vytyčeným směrem. Neztrácí trpělivost s lidmi a dovede své emoce udržet na uzdě.

Sebekritika

I přestože musí být kvalitní manažer lidí sebevědomý a musí mít autoritu, musí zároveň vykazovat i určitou pokoru. Příliš sebejistý člověk, který si není vědom svých špatných vlastností a vidí sám sebe jako jediný zářný příklad ostatním, většinou není dobrým vedoucím. A to proto, že vše poměřuje vůči svému vysněnému ideálu, tedy sobě, a netoleruje u svých podřízených odchylky od svých vlastních hodnot a stylu práce, přičemž různorodost pracovníků je v týmu vždy žádoucí.

Dobrý vedoucí musí vědět, že nezná odpověď na úplně všechny otázky a že v rámci dané firmy jsou lidé, kteří určité věci zvládnou lépe než on. Individuální talent těchto lidí je potřeba rozvíjet a stejně tak je potřeba podporovat personální různorodost obchodních i jiných týmů.

Pomoc ostatním

Dobrým vedoucím se může stát jedině člověk, který práci ostatním zjednodušuje, umí ostatním poradit a pomoci. Do vedoucích pozic se bohužel někdy dostávají jedinci, kteří důkladně pracují na své kariéře, a nemyslí tolik na dobro celé firmy. Tato situace pak dopadá špatně. Ideální vedoucí ví, že pokud budou lidé pod ním pracovat efektivně a spokojeně, i on bude mít méně práce a bude se moci soustředit na strategické vedení svěřeného týmu lidí. Vedoucím by se tedy měl stát někdo, kdo pomáhá ostatním, umí se do ostatních vcítit a zná, jak ostatní pracují.

-mm-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com