Tým versus jednotlivci

Společnosti bývají tvořené týmy, a tým je skupina lidí, kteří pracují společně na jednom cíli. Aby tým podával dobré výkony, musí být sestaven z vhodných lidí, dobře motivován a správně veden.

Ne na každou práci je však tým vhodný. Musíte umět rozlišovat, v jakých případech svěřit práci či problém týmu a kdy spíše jednotlivci. Jsou tři faktory, které je nutno uvážit:
- povaha práce;
- rozsah práce;
- druh lidí, kteří se na tuto práci hodí.

Povaha práce
Uvažte - musejí být jednotlivé části této práce (projektu) být dokončeny současně? Jestliže ano, potom volte tým. Jestliže ne, tedy musí-li být projekt zpracováván krok po kroku, pak se práce hodí spíše pro jednotlivce.
Je potřeba získat nejprve znalosti souvisejícím s vypracováním jednoho úkolu, aby mohl být započat úkol další? Je-li tomu tak, potom by tuto práci měl vykonávat raději jednotlivec nebo skupina na sobě nezávislých lidí.
Vyžaduje práce různorodé schopnosti, kvalifikace nebo znalosti? V tom případě je nepravděpodobné, že jeden člověk bude splňovat všechny požadavky, proto volte tým.

Rozsah práce
Čím rozsáhlejší a komplexnější projekt je, tím větší je potřeba týmu.
Dokonce i když práce postupuje sekvenčně v na sebe navazujících krocích a její povaha nevyžaduje více různých odborníků, je lépe využít tým, pokud je práce rozsáhlejší.
Když je práce obzvláště komplexní, pak budete jednoduše potřebovat víc mozků, jelikož „víc hlav víc ví“.

Druhy lidí
Kdo se nejlépe hodí na daný typ práce? Odborníci nebo spíše všestranní pracovníci? Samotáři nebo týmoví hráči?
Jisté druhy prací přitahují jisté druhy lidí, a určití lidé dobře a rádi dělají určitý druh práce.
Důležitá je otázka, jestli určitého jednotlivce přitahuje práce jako celek, nebo jen některá její část. Pamatujte si, že když člověk dělá práci, kterou má rád (nebo kterou nesnáší), tak to má na její kvalitu velký dopad. Proto je dobré umístit odborníky do týmů, které pracují na velkých projektech, kde se tito lidé mohou zaměřit vždy na tu část práce, která je jim blízká.

-ds-

Zdroj: Article Alley - přední světová databáze volně přístupných autorských článků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Article Alley