Ukažte, že zpětná vazba není zbytečná

Zpětná vazba je jedním z klíčových prvků rozvoje dobrých vztahů mezi manažery a zaměstnanci. Je to zvláštní druh komunikace, v němž se manažeři často dopouštějí chyb.

Domnívají se například, že zaměstnanci sami vědí, co dělají. Předpokládají, že pokud svým zaměstnancům neříkají nic negativního, měli by automaticky vědět, že si vedou dobře. Stejnou chybou jako pocit, že zpětná vazba je zbytečná, je i přístup, kdy se zpětné vazbě záměrně vyhýbají, jelikož je jim nepříjemné zaměstnance kritizovat.

Manažeři by měli svým zaměstnancům ukázat, že chápou důležitost poskytování zpětné vazby. Jak na to?

- Naplánujte si schůzky se zaměstnanci. Účelem těchto schůzek bude právě zpětná vazba. Upřímná zpětná vazba zaměstnancům ukáže, že to neděláte jen proto, že musíte, ale proto, že chcete.

- Zajímejte se o zpětnou vazbu od zaměstnanců. Komunikace by měla být oboustranným procesem. Oboustranná zpětná vazba dává zaměstnancům možnost sdílet s vámi více informací.

- Vytvořte systematickou infrastrukturu pro zpětnou vazbu. Sdělování zpětné vazby nemusí vždy probíhat ústně. Může mít i písemnou podobu. Příkladem systematické infrastruktury je například rozvrhnutí čtvrtletních schůzek se zaměstnanci. Ujistíte se tak, že se jim dostává informací, které potřebují k plnění očekávání svých manažerů a úspěšnému působení ve vaší organizaci.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools