Ukecaný nebo mlčenlivý manažer, obojí vyjde nastejno

Špatní manažeři se vyskytují v různých tvarech a velikostech, ale následující dva typy jsou téměř zrcadlovým obrazem jeden druhého. První je tajnůstkářský manažer, který ostatním odepírá informace, a druhý je užvaněný mluvka, který říká příliš mnoho. V obou případech jsou manažeři zaujati vlastním postavením a mocí. Tajnůstkáři věří, že informace, které nesdělují ostatním, z nich dělají ještě důležitější osobu. Mluvkové si zase myslí, že rozšiřování informací ukazuje jejich vliv a příslušnost k úzkému kroužku. Oba typy manažerů poškozují výkonnost svých zaměstnance i celé společnosti. Odsouvají zaměstnance na okraj, oslabují je, nebo s nimi manipulují pro vlastní zájmy a způsobují, že dělají špatná rozhodnutí.

Manažeři zamlčující informace bývají běžným jevem, znemožňují pracovníkům být úspěšní. Také nedůvěřují lidem. Užvanění manažeři spadají do několika kategorií. Pokud jsou nezdravě soutěživí, mohou sdělovat informace, které kolegové důvěřivě přijmou, ovšem které jim uškodí. Mohou rozšiřovat pomluvy o ostatních vedoucích pracovnících a stěžovat si na jejich požadavky. Mohou prozrazovat vlastní pracovní nebo osobní problémy. Ve výsledku je zaměstnanci budou brát jako kamarády, ne jako nadřízené, nebo budou napodobovat jejich chování.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal