Umění vyjednávat

Jednání s lidmi je součástí života každého profesionála. K tomu je důležité umět porozumět druhé osobě a domluvit se tak, aby obě strany byly spokojeny s výsledkem. Jak jste na to s vyjednávacími schopnostmi vy?

V pracovním prostředí vyžaduje většina našich interakcí s okolím umění vyjednávat. Se svými kolegy se například musíte být schopní domluvit, jak si rozdělit práci a jak postupovat, s klienty jednáte o cenách či o podmínkách smluv, se svém šéfem třeba o zvýšení platu.

Porozumění - jestliže chcete být dobrým vyjednavačem, musíte se vždy snažit porozumět potřebám druhé strany. Jedině za tohoto předpokladu můžete úspěšně pokračovat dále.
Nejde zde o nic jiného, než pochopit, co váš protějšek chce. To je podstatné pro obě jednající strany, protože pouze tehdy může jednání skončit tak, že obě strany odcházejí spokojené. Je k tomu potřeba také jistá dávka empatie, abyste se dokázali vžít do druhého člověka a byli schopni se na věc podívat jeho očima.

Specifikace vašich potřeb - Vždy se snažte druhé straně zřetelně popsat a vysvětlit své potřeby a to, co si od jednání slibujete. Pokud například váš šéf pochopí, že vaše skutečná touha není mít vyšší plat, nýbrž lepší postavení, může řešení pro vás vypracovat rychleji.

Vzájemná dohoda - to je výsledek, který obě strany hledají. Většinou musí každá z nich přizpůsobit své potřeby tak, aby navzájem vyhověly svým očekáváním. Zde záleží hlavně na tom, nakolik jste ochotni změnit své podmínky a jak flexibilní přístup k jednání tedy zvolíte. Jestliže chcete, aby výsledek jednání neohrozil dobrý vztah s druhou stranou, potom je flexibilní přístup prioritou.
Většinou platí, že účastník jednání, který je silnější (pokud jde o firmu) nebo má vyšší postavení, ze svých podmínek příliš ustoupit nehodlá. Pak záleží na slabší straně, jak moc se hodlá přizpůsobit a nakolik je pro ní výsledek jednání důležitý. Dobrý vyjednavač ale ve většině případů dokáže nalézt řešení, které je vhodné pro obě strany.

-ds-

Zdroj: Article Alley - přední světová databáze volně přístupných autorských článků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Article Alley