Umíte naslouchat?

Řada lidí si myslí, že naslouchání druhým funguje automaticky. Předpokládá, že naslouchá a druzí o tom vědí. Ve skutečnosti však tisíce vedoucích pracovníků naslouchání neovládají a bojují i s tím, co se naslouchání přímo týká, například s přijímáním kritiky, zacházením s pocity druhých, pochopením druhých nebo povzbuzováním podřízených ke sdílení myšlenek.

Na zdokonalování své schopnosti naslouchat byste měli zapracovat, pokud se vás týká některý z níže uvedených bodů.

- Sedíte za svým stolem a přijímáte hovory, přičemž se houpete na židli, komunikujete pomocí gest a nevěnujete hovorům plnou pozornost.

- Máte problémy s tím, soustředit se na věci, které byly právě vyřčeny.

- Rozčilujete se, když vás někdo zpomaluje.

- Přemýšlíte, co chcete říci, místo toho, abyste poslouchali, co vám říká druhý.

- Nemáte rádi, když někdo pokládá otázky ohledně vašich myšlenek a činů.

- Přerušujete druhé, když mluví, nebo dáváte jinak najevo svou netrpělivost.

- Příliš brzy nabízíte rady. Nepočkáte, než vám druhý zcela vysvětlí svou perspektivu.

- Říkáte lidem, aby necítili věci tak, jak je cítí.

- Máte tendenci mluvit mnohem více než ostatní.

- Když druhý člověk vyjádří emoce, není vám to příjemné a nevíte, co dělat.

Abyste podpořili svou schopnost naslouchat, vyvarujte se při hovoru s druhými rušivých elementů. Vždy se soustřeďte na konkrétní chvíli. Ujasněte si roli, kterou hrajete. Nebojte se ticha. Ptejte se na věci, které byly vyřčeny, abyste ukázali svůj zájem. Nahlas shrnujte vyřčené. Zároveň si všímejte i nevyřčených věcí. Sledujte tón hlasu, řeč těla a emoce. Pro konverzaci vybírejte vhodný čas a místo, kde nebudete rušeni.

-kk-
Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership