Umíte ovlivnit zaměstnance?

Každý z nás má své mentory – lidi, kteří určitým způsobem ovlivňují, jak vnímají okolní věci. Zároveň i my jsme mentory pro druhé. Je proto důležité vědět, jak můžeme ovlivňovat své okolí a těžit z toho výhody. Neexistuje v zásadě správné, nebo špatné ovlivňování lidí. Měli bychom však vždy usilovat o to, aby náš vliv vedl k pozitivním výsledkům.

- Prosaďte své sdělení. Manažer by měl svým lidem jít v první řadě dobrým příkladem. Když například zaměstnanci chodí do práce pozdě, měl by to být jejich manažer, který tam bude první.

- Pokud se někdo chová nevhodně, hledejte hlubší důvody. Ovlivňování druhých by nikdy nemělo být manipulací, šikanou, trestáním nebo obtěžováním. Naopak je důležitá motivace. Hledejte proto důvody nevhodného chování zaměstnanců, naslouchejte jejich problémům a dejte jim prostor, aby vám své jednání vysvětlili. Pouze pak se můžete inteligentně rozhodnout a podniknout kroky ke změně jejich uvažování směrem k tomu vašemu.

- Vysvětlete, jaké výsledky chcete vidět a žádejte o zpětnou vazbu. Jako firma máte všichni společný cíl. Pokud si o vás zaměstnanci budou myslet, že vaším jediným cílem jsou peníze a chybí vám hlubší motivace, nemůžete je ovlivňovat k lepším firemním výsledkům. Proto je důležité, abyste jim vysvětlili své cíle a výsledky, které očekáváte. Zpětná vazba vám napoví, zda jsou vaše očekávání reálná.

- Učte se efektivně naslouchat a komunikovat. Ovlivňování lidí není jen doménou pracoviště. Budete je uplatňovat také jako rodič nebo přítel. Učte se proto naslouchat a lépe chápat životy druhých, abyste poznali, co je motivuje.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com