Umíte sdělovat nepříjemné zprávy?

Sdílení nepříjemných zpráv je každodenní součástí života. Měli bychom se naučit je neskrývat, protože pravda většinou nakonec stejně vyjde najevo a může se nám stát, že přijdeme o důvěru, poškodíme týmovou práci, snížíme produktivitu apod.

Upřímná komunikace pomáhá získat a udržet si důvěru zákazníků, potenciálních klientů, spolupracovníků i rodiny a přátel. Pokud jste v situaci, kdy máte sdělit nepříjemnou novinu, vyhněte se nejprve třem základním výmluvám:

- Nebyla to má práce. S touto výmluvou nebudete působit jako týmový hráč. I když to skutečně nebyla vaše práce, měli jste podat pomocnou ruku.

- Nikdo mi o tom neřekl. Raději se zamyslete, proč tomu tak je. Možná jste nevytvořili kolem sebe vhodné prostředí, v němž se lidé obávají s vámi komunikovat.

- Všichni souhlasili. Ani souhlas okolí vás nezbavuje odpovědnosti. Nemusí to ještě znamenat, že máte pravdu.

Článek popisuje čtyři techniky, jak správně sdílet špatné zprávy:

- Jednejte okamžitě. Je lepší přijít se špatnou zprávou sám, než se jí dozvídat z jiných stran. Podrývá to důvěru a působí tak, že máte co skrývat.

- Převezměte plnou odpovědnost za své jednání. Schopnost nést odpovědnost posiluje důvěru a popularitu. Mějte na paměti, že si sami vybíráte, jak budete jednat.

- Nezapleťte se do koloběhu špatných informací. Může se stát, že špatných zpráv bude více, proto se držte pravidla neskrývat je a přicházet s nimi, tak jak se objeví.

- Zjednejte co nejrychlejší nápravu. Nechcete-li přijít o důvěru, jen zveřejnit špatné zprávy nestačí. Je třeba také jednat. Nečekejte na to, až vás k nápravě donutí okolí.

-kk-
Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com