Umíte se domluvit?

Člověk nemůže bez komunikace s druhými existovat. Neustále jsme nuceni s někým hovořit a neustále při tom děláme stejné chyby. Mezi ty nejdůležitější patří vedení dlouhého monologu, přerušování druhého partnera, popřípadě agresivní argumentace. Autor článku nabízí několik osvědčených tipů, pomocí nichž se dá rozhovor zefektivnit.
* Nejprve je nutné si stanovit cíl rozhovoru a jeho obsah. Čeho chceme v komunikaci s druhým dosáhnout?
* Po celou dobu rozhovoru je třeba mít tyto cíle na mysli a soustředit se na to podstatné.
* Snažte se vcítit do druhého a vyjasněte si svá stanoviska. Je nezbytné považovat svého partnera za rovnocenného – případný pohrdavý postoj druhý velmi rychle odhalí!
* Argumentace je jednodušší, když toho víme více. Nejprve je nutné získat od druhého všechny potřebné informace a na ně teprve reagovat.
* Nenechte se „setřást“. Když se snažíte druhému naslouchat, občas to sklouzne do situace, kdy vás dotyčný vůbec nepustí ke slovu. Tomu je třeba se také vyhnout a druhého občas přerušit.
* Nenechte si skákat do řeči. Sdělte svému protějšku přátelsky, že chcete dokončit větu.
* Své stanovisko stručně shrňte.
Zdroj: Zeit zu Leben - německý magazín o osobním rozvoji, řízení, kariéry a psychologii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Zeit zu Leben