Umíte se ptát?

Umění pokládat otázky je jednou z klíčových podmínek pro efektivní komunikaci. Jejich kvalita přímo ovlivňuje hodnotu informací, které získáme jako odpověď a naše následné jednání. Důvodů, proč se neptáme skutečně kvalifikovaně, je hned několik – někdy nechceme slyšet odpověď nebo si myslíme, že ji známe. Svoji roli hraje také strach z konfliktu a emocí, které s sebou nese. Často také nevíme, na co se vlastně máme ptát, co chceme zjistit. Pokládání nesprávných otázek může vyústit v neporozumění, interpersonální konflikt, sníženou produktivitu či nespokojenost zákazníka.

Chceme-li se naučit umění kladení otázek, je potřeba přijmout postoj, který zahrnuje skutečný zájem dozvědět se odpověď. Udělejte si jakýsi mini audit tím, že sepíšete vše, co podle vašeho názoru zůstává nezodpovězeno ve vztahu k zaměstnancům, podřízeným či zákazníkům. Následně sestavte několik otázek pro každou ze skupin – co je pro ně nejdůležitější na jejich práci, co zákazníci nejvíce oceňují na dodavatelích, co jim naopak vadí atd. Na základě těchto otázek si promluvte s podřízenými, přáteli a klienty – získáte tak zpětnou vazbu.

Když lidé odpovídají, naslouchejte pozorně – někdy lidé říkají jen to, co chcete slyšet. Mějte po ruce tužku a papír, kam si budete zaznamenávat své postřehy. Nepodlehněte nutkání přerušovat odpovídajícího. Pokud je odpověď neurčitá, položte další, doplňující, otázky. Po těchto prvních krocích byste se měli dále zdokonalovat v umění ptát se a začlenit je do každodenní komunikace.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online