Umýt, vyčůrat a do práce!

Umýt, vyčůrat a do práce!

Moudří zaměstnavatelé vědí, že když nejsou zaměstnanci na pracovišti, nemohou vykonávat svou práci. Když nevykonávají svoji práci, firma ztrácí dech. Absence zaměstnanců – z různých důvodů, počínaje nemocemi a konče neplaceným volnem a pracovními úrazy – stojí americkou ekonomiku každoročně téměř 300 miliard dolarů. Zaměstnavatelé se snaží řešit absence zaměstnanců pomocí restriktivních opatření: zkracují zaměstnancům dobu přestávek.

Zaměstnanci známé americké továrny na lihoviny například dostali příkaz, že si mohou pouze čtyřikrát za směnu odskočit na toaletu a umýt si ruce. Tento postup je však evidentně zcestný – místo aby se zvýšila produktivita zaměstnanců, spíše dále klesá, protože zaměstnanci podobná nařízení považují za omezování své osobní svobody. O loajalitě a vztahu zaměstnanců k manažerům se v tomto případě vůbec nedá mluvit.

Z výše uvedeného vyplývá, že firmy by před zaváděním restriktivních opatření měly nejdříve zjistit skutečnou příčinu častých absencí svých zaměstnanců a tu by pak měly efektivně řešit. Zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli otevřeně vyjádřit své názory na to, jak má jejich pracoviště vypadat.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com