Úskalí zaměstnaneckých průzkumů

Správně sestavený zaměstnanecký průzkum může být hodnotným a strategickým nástrojem k zjišťování toho, co si zaměstnanci skutečně myslí. Zjišťovat však nestačí. Na základě výsledků je třeba jednat - identifikovat potenciální problémy a příležitosti k zefektivnění chodu firmy. Článek upozorňuje na základní úskalí zaměstnaneckých průzkumů.

- První výsledky. Zaměstnavatelé se často od průzkumů odvracejí, protože první výsledky bývají výrazně negativní. Nenechte se však odradit. Budete-li v průzkumech pokračovat, postupně zaměstnance zapojíte tak, že na sebe začnou nahlížet jako na důležité firemní zdroje. Přestanou se ptát, co pro ně může firma udělat a naopak se budou zajímat, co mohou udělat oni pro ni.

- Negativní výsledky. Zaměstnavatelé by měli reagovat na negativní zjištění a snažit se je vyřešit. V opačném případě bude celý proces z pohledu zaměstnanců velice frustrující.

- Pozitivní výsledky. V případě kladných výsledků je třeba zdůraznit, co si zaměstnanci chválí a ujistit se, že to bude zachováno. Jedná se o důležité příležitosti, jak upevnit angažovanost zaměstnanců, které byste neměli propást.

- Špatné pochopení. Zaměstnavatel by měl jasně vysvětlit, proč zavádí daný průzkum a k čemu budou použity výsledky. Předejde tím podezíravosti a nedůvěře zaměstnanců.

- Neschopnost navázat na průzkum. Zaměstnance je třeba seznámit s výsledky průzkumu a také tím, co hodlá firma na jejich základě podnikat. Bez toho přijde o motivaci zaměstnanců a jejich ochotu poskytovat upřímnou zpětnou vazbu v příštích průzkumech.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools