Úspěšný tým je třeba budovat od začátku

Úspěšné sportovní týmy se sestavují z jednotlivých hráčů s nejlepšími výsledky. V byznysu se často mluví o tomtéž postupu, realita však mnohdy bývá zcela jiná. Členové se ocitají v týmech nikoli na základě svých dovedností, ale proto, že v nich byli dříve, než se to stalo popisem jejich práce, někdo jim řekne, že se musejí stát členy týmu, přicházejí za odměnu nebo za trest. Vedoucí týmů jsou také často pouze symbolickými vůdci bez skutečné autority. Takové týmy pak neuspějí.

Jak vybudovat úspěšný tým?

Důležité je budovat úspěšný tým již od začátku. Začít můžete například inventurou lidí ve vaší organizaci. Vytvořte databázi na základě pohovorů a průzkumů. Ptejte se lidí, jaké typy rolí považují za podnětné a sledujte, zda pro ně mají potřebné dovednosti. Součástí tohoto procesu by mělo být také zjištění, kdo chce vést a kdo chce naopak být veden.

Nabízejte podporu

Při sestavování týmu vycházejte z určité vize a definovaných úkolů. Pak přichází na řadu podpora spolupráce, nikoli konkurence. Manažer by měl věnovat dostatečný čas tomu, aby týmu popsal očekávaný stav věcí, k němuž budou společně směřovat. Když lidé cítí, že mají stejné cíle a jsou stejně hodnoceni, dosahují vyšší produktivity a úspěšnosti.

Pořádejte porady a rotace

Vedle pravidelných procesních porad pořádejte také porady za účelem řešení problémů ve formě brainstormingu. Snaha celého týmu může přijít nazmar, pokud přetrvají nejasnosti ohledně očekávaných výsledků. Tým může ozdravit pravidelné rotování vůdců.

-kk-

Zdroj: SelfGrowth.com - online komunita věnovaná osobnímu rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje SelfGrowth.com