Úvod do analýzy dat v HR

Ilustrační snímek

Řídíte HR a máte data. Co ale s nimi? Jak je využít co nejefektivněji ku prospěchu nejen vašeho oddělení, ale i celé vaší organizace? Tuto otázku si klade zajímavý článek na serveru TLNT.com, který se zabývá využitím tzv. velkých dat v HR. Radí začít pěti kroky, které vám pomohou zjistit, jak mohou data uložená ve vašich HR systémech přispět k podpoře strategických obchodních rozhodnutí vaší firmy.

1. Uvědomte si, odkud získáváte data

Posuzujte data podle toho, z jakého zdroje jste je získali a jak dalece jim můžete věřit. Čím více jim budete moci věřit, tím lépe pochopíte možnosti jejich využití. Zvažte například relevantnost dat získaných z externích zdrojů v porovnání s interními, jaké informace obsahují, ale i to, jaké informace neobsahují.

2. Spolupracujte s financemi

Praxe jasně ukazuje, že užší spolupráce mezi řediteli HR a financí zlepšuje obchodní výsledky firem. Porovnejte data, která máte k dispozici a uvidíte, že najdete zajímavé souvislosti.

3. Ujasněte si, co chcete řešit

Ze všeho nejdříve si musíte položit otázku, jaký problém nebo výzvu chcete pomocí dat uložených v HR systémech řešit. Teprve pak můžete data začít analyzovat a vytvářet datové modely.

4. Nespoléhejte jen na data

Data jsou pouze jednou součástí rozhodovacího procesu. Měla by doplňovat další zdroje. Analýza dat z HR systémů může například pomoci manažerům efektivněji posuzovat zaměstnance, což firmě může snížit náklady a například i uvádění produktů na trh. Pouhé vypracování analýzy k tomu však nestačí.

5. Nezapomeňte na lidi

Pamatujte, že stále rozhodujete o lidech a lidské chování nelze zcela kvantifikovat. Při rozhodování je třeba brát v úvahu data, ale zároveň zachovat lidský faktor. Data nemohou vždy říci, co máme dělat.  

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT