Už nechci jíst sám!

Už nechci jíst sám!

Kvalita konverzace při obědě bývá bohatší, zvláště pokud si lidé vyhradí na oběd celou hodinu. Při obědě probíhá volná rovnocenná konzultace napříč organizací a nabízí technicky nejlepší řešení některých problémů. Existuje tvrzení, že co se děje při obědě, ukazuje na zdraví týmu a na jeho vztahy ke zbytku společnosti.

Pokud si budeme všímat chování týmů při obědě, nezapomeňme si všímat následujících věcí. Pokud se jedinec neúčastní opakovaně oběda, nebude se cítit v týmu dobře. Táhne vždy určitý tým (např. vývojáři) za jeden provaz nebo je nikdy nenajdete u jednoho stolu jako třeba jiný tým (např. prodejci)? Kupují si pracovníci levné sendviče a jedí sami u svého stolu? Je propastný rozdíl mezi obědem manažera a ostatních zaměstnanců? Jedí lidé vždy na stejném místě se stejnými spolustolovníky nebo to střídají?
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company