V čem by mohl být interní audit zajímavý pro HR manžery?

V čem by mohl být interní audit zajímavý pro HR manžery?

V anketě na internetových stránkách ČSRLZ na otázku: „Považujete audit za nezbytnou podmínku efektivního řízení společnosti?“ z 22 odpovědí 5 řeklo určitě ano, dalších 5 spíše ano, 8 spíše ne a 4 rozhodně ne. Co je příčinou tak rozdílného pohledu na význam auditu?

Jednou z příčin asi bude nejednoznačnost položené otázky, protože co je to vlastně audit? V posledních letech došlo k dosti významné inflaci používání slova audit, takže můžeme pod tímto pojmem mít na mysli:
* statutární audit (účetnictví a finančního výkaznictví),
* audit sytému zajištění jakosti,
* ekologický audit,
* energetický audit,
* interní audit
* a mnoho dalších auditů.

Základním rysem profese interního auditu je, že nic není předepsáno. Neexistuje žádný zákon nebo vyhláška, které by určovaly, co interní audit může a co nemůže, co musí být jeho výstupem a co nesmí. Jaký bude interní audit tedy záleží na podmínkách té které společnosti nebo organizace, na přání, potřebách a odvaze jejího vedení a na schopnostech a zkušenostech interního auditora.
Zdroj: HR Forum - Časopis společnosti People Management Forum
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Forum