V Česku již funguje 300 dětských skupin. Zájem stále roste

Dětské skupiny jsou u nás relativně novou formou nekomerčních služeb péče o předškolní děti již od jednoho roku. Pomáhají řešit problém s nedostatkem počtu míst v mateřských školách.

Jejich fungování upravoval nejprve zákon č. 247/2014  Sb.,  o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který nabyl účinnosti dne 29. 11. 2014. Ten byl následně novelizován zákonem č. 127/2015 Sb., účinným od 4. 6. 2015.

Zřizovatelem dětské skupiny může být zaměstnavatel, územní samosprávný celek, nestátní nezisková organizace, vysoká škola nebo církev. V dětské skupině může být maximálně 24 dětí. Pečovat o ně mohou pouze odborně způsobilé osoby. Každá skupina musí mít svůj plán výchovy a péče o dítě.

Ilustrační snímek

Hygienické požadavky upravuje vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, a vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Vedle péče o děti a jejich vzdělávání přinášejí dětské skupiny také daňové zvýhodnění. Rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě, které navštěvuje dětskou skupinu (ve výši maximálně minimální mzdy za rok). Náklady na provoz dětské skupiny jsou daňově uznatelné i pro zaměstnavatele.

Kdo a kde provozuje dětské skupiny?

Rostoucí zájem o tuto službu dokládá počet dětských skupin zapsaných v evidenci ministerstva práce a sociálních věcí, který právě překonal hranici 300. Mezi nejnovější patří například dětská skupina Vlaštovka v Pardubicích nebo tři dětské skupiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Městské části Praha 10.

Nejvíce dětských skupin u nás provozují neziskové organizace, státní správa a samospráva. Jsou to například ministerstva (průmyslu a obchodu, zemědělství, financí, zahraničí, práce a sociálních věcí, obrany), obce, školy od mateřských po univerzity, zdravotnická zařízení a zařízení volného času.

S ohledem na pozitivní vývoj na trhu práce přibývá i dětských skupin zřizovaných soukromými firmami, které jsou nabízeny rodičům jako benefit pro slaďování rodinného a profesního života, a přispívají k dřívějšímu návratu rodičů do zaměstnání.

V evidenci dětských skupin, kterou zveřejňuje ministerstvo práce a sociálních věcí, najdeme následující podnikatelské subjekty provozující dětskou skupinu (údaje ke konci dubna 2017).

Firemní dětské skupiny v ČR (duben 2017)

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje zřizování dětských skupin od roku 2016 prostřednictvím webu www.dsmpsv.cz a krajských metodiček, které nabízejí poradenství při zakládání a provozu dětských skupin.

Zřízení a provoz dětské skupiny mohou být také pokryty dotacemi z Evropského sociálního fondu. Dotace z poslední mimořádné výzvy Operačního programu Zaměstnanost (350 milionů korun) sice byly na konci roku 2016 okamžitě rozebrány, další výzvy však mají být spuštěny 1. září 2017 (pro pražské i mimopražské zájemce).

Jen na základě žádostí z konce roku 2016, které získají evropskou dotaci, má vzniknout až stovka nových dětských skupin.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí