Válka pohlaví

Muži a ženy neuvažují stejně, takže mezi nimi dochází při práci ke konfliktům. Namísto toho, abychom se snažili skutečně pochopit druhou stranu totiž lpíme na vlastních představách o druhých. Článek proto shrnuje několik důležitých oblastí, v nichž se přístupy mužů a žen liší. Snaží se přispět k lepšímu porozumění a spolupráci. Je třeba uvědomit si, že se musíme učit navzájem, nikoli se vzájemně napadat.

- Ženy přistupují k ostatním rovnocenně, muži se drží hierarchie v podobě pyramidy.

- Ženy uvažují jako „my“, muži naopak jako „já“.

- Ženy chtějí důvěru, muži chtějí respekt.

- Ženy se chtějí začlenit, muži se naopak rádi odlišují.

- Ženy se smějí s ostatními, muži ostatním.

-kk-

Zdroj: ABCNews - zpravodajský server televizní a rozhlasové společnosti American Broadcasting Company (ABC)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ABCNews