Ve zdravém týmu zdravý duch

Potenciál výkonnosti a štěstí zdravého týmu je velmi vysoký. I když se objeví úkol, který vypadá neřešitelně, zdravý tým bude společně a s nadšením pracovat na tom, aby jej splnil. Dysfunkční tým to dělat nebude.

Během dne se můžete pohybovat v celé řadě týmů. Celá firma, v níž pracujete, například může být tým, stejně tak jako vaše oddělení, projektový tým, dobrovolnické skupina, kroužek přátel, rodina apod. Následující otázky vám pomohou odhalit, zda vaše týmy plně využívají svůj potenciál výkonnosti a štěstí.

- Má váš tým definovaná očekávání a role?

- Zajišťujete odpovědnost jednotlivých členů pomocí odměn a důsledků?

- Vážíte si rozdílných osobností, pracovních stylů a názorů?

- Dokážete určovat hranice, ptát se a řešit konflikty?

- Když něco nejde dobře, uchylujete se k obviňování, nebo hledáte řešení?

- Posilujete nebo kontrolujte členy svého týmu v rozhodování a řešení problémů?

- Zacházíte se členy svého týmu se stejným respektem a službami, které poskytujete externím zákazníkům?

I když je jednodušší vyjít s lidmi, kteří jsou vám podobní, týmy s rozdílnými členy jsou ve výsledku efektivnější, protože mají více talentů a dovedností. Navíc mají k dispozici více různých pohledů na věc. Investujte proto dostatek času do toho, abyste dostali všechny členy týmu na jednu vlnu. Budujte zdravější tým.

-kk-

Zdroj: HR Resource - americký portál a diskusní komunita o lidských zdrojích
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Resource