Vede krize k nárůstu šikany?

Mobbingem rozumíme všechny formy společenské šikany spolupracovníka, které mohou negativně ovlivnit jeho psychický i fyzický stav. Projevy šikany přitom mohou být nenápadné. Začínají například okřikováním či zesměšňováním, mohou se však vyvinout až ve fyzické ubližování.

Problematikou mobbingu v české společnosti se ve svém posledním reprezentativním šetření zabývala společnost STEM/MARK. Výsledky ukázaly, že osobní zkušenost s některou z forem šikany na pracovišti má více než čtvrtina populace starší 15 let (27 %). Častěji se jedná o ženy, osoby do 29 let věku, ale také pracující padesátníky. Problém mobbingu již také není záležitostí osob s nejnižším vzděláním. Naopak se přesouvá do kategorie vzdělanějších.

Nejčastějšími projevy mobbingu v současné době zahrnují nedoceňování pracovního výkonu vedoucí postupně ke ztrátě sebevědomí, neustálou kritiku práce, zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídajících pracovní kvalifikaci nebo pomlouvání a zesměšňování v rámci pracovního týmu. Dvě pětiny šikanovaných jsou mobbingu vystavovány nejméně jednou týdně, více než ve dvou pětinách případů (42 %) po dobu delší než jeden rok.

Za poslední dva roky došlo k nárůstu postižených osob o 11 procentních bodů. Tento nárůst může být i jedním z praktických dopadů probíhající celosvětové hospodářské krize.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny