Veďte s citem

Styl vašeho vedení je závislý na konkrétní situaci, úkolu, týmu lidí, se kterými pracujete, na čase a také na individuálních schopnostech všech, kteří se podílejí na plnění úkolu. Jako manažer nebo vedoucí skupiny stojíte každý den před rozhodnutím, jaký zvolit styl vedení v jednotlivých pracovních situacích. Jistě chcete posilovat angažovanost zaměstnanců na úkolech a jejich schopnosti při jejich plnění tak, abyste společně dosahovali co nejlepších pracovních výsledků. Následujících několik tipů vám může pomoci, abyste efektivně zadávali úkoly svým podřízeným.

* Pokud to jde, zadejte zaměstnanci celý úkol. Jestliže to je nemožné, ujistěte se, že rozumí dobře celému úkolu. Spojte jej se skupinou lidí, kteří plánují a připravují průběh plnění úkolu. Zaměstnanci nejlepším způsobem přispívají k celému úkolu tehdy, pokud jsou informováni o jeho celku.
* Pokud máte představu, jak by měl vypadat výsledek, sdělte ji ostatním. Přejete si, aby všichni co nejlépe rozuměli vašim požadavkům. Nečekejte proto, že sami přijdou na to, jaký výsledek po nich požadujete.
* Pokud chcete zpětnou vazbu, určete klíčové body, kterými by mělo plnění úkolu procházet.
* Stanovte způsob hodnocení výsledků činnosti. Budete mít pak lepší přehled o tom, zda byl projekt úspěšně splněn.
* Rozhodněte, jakým způsobem budete vaše zaměstnance odměňovat za úspěšné splnění úkolu.
-kh-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR