Velké firmy čekají povinné nefinanční výkazy

Image Lab s.r.o. Článek si můžete přečíst zdarma díky společnosti Image Lab s.r.o.

Vytisknout

Evropský parlament přijal směrnici o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se diverzity některými velkými společnostmi a skupinami. Společnosti spadající do oblasti působnosti této směrnice budou povinny poskytovat zprávy (tzv. nefinanční výkazy) o svých politikách, výsledcích a rizicích ve věci environmentálních, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství. To zahrnuje i diverzitu vedení či společenskou odpovědnost firem.

Schválený text směrnice doslova uvádí: „Tento výkaz by měl obsahovat, pokud jde o záležitosti související s životním prostředím, podrobnosti o současných a předvídatelných dopadech působení podniku na životní prostředí a případně na zdraví a bezpečnost, využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, emise skleníkových plynů, využívání vodních zdrojů a znečištění ovzduší. Pokud jde o sociální a zaměstnanecké záležitosti, informace poskytované ve výkazu se mají týkat opatření k zajištění rovnosti pohlaví, provádění základních úmluv Mezinárodní organizace práce, pracovních podmínek, sociálního dialogu, dodržování práva zaměstnanců na informace a konzultace, dodržování práv odborů, zdraví a bezpečnosti při práci a dialogu s místními komunitami a opatření k zajištění ochrany a rozvoje těchto komunit. Co se týče lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství, nefinanční výkaz by mohl obsahovat informace o předcházení porušování lidských práv a o zavedených nástrojích pro boj proti korupci a úplatkářství.”

Povinnost zveřejňovat nefinanční výkazy se bude týkat společností s více než 500 zaměstnanci, celkem to bude asi 6 tisíc společností a skupin v celé Evropské unii. Společnosti budou moci využívat platné evropské či národní standardy vykazování informací. Evropská komise zároveň vypracuje ještě svá doporučení best practices. Směrnici musí schválit ještě Evropská rada. Její formální souhlas se očekává v řádu týdnů. Pak přijde na řadu zapracování požadavků směrnice do legislativy jednotlivých států.

Celý text směrnice si můžete přečíst na této stránce Evropského parlamentu., kde je k dispozici i v češtině. Najdete jej v textu číslo 5 na stranách 312-346. Další informace a odkazy na související předpisy pak najdete v tiskové zprávě zde.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace