Větší pružnost pro pracující otce

V souvislosti s nedělním Dnem otců se tradičně více objevují názory, že širší programy pro řízení rovnováhy v životě pracujících otců mohou výrazně prospět rodinám i zaměstnavatelům. Americká organizace National Fatherhood Initiative (NFI), která se snaží propagovat větší zapojení otců do rodinného života, například připomíná, že pečující otcové přispívají k většímu sebevědomí dětí, vyššímu dosaženému vzdělání či menší míře užívání alkoholu a drog.

Otcové se podle NFI chtějí více zapojit. Sedm z deseti amerických otců by podle jejích výzkumů přijalo snížení platu, kdyby se mohlo více věnovat rodině. Proč k tomu ale nedochází? Nejčastější jsou dvě příčiny, které se obě týkají práce. Buď pracují ve firmě s nedostatečnými či nevyhovujícími programy pro rovnováhu v pracovním a soukromém životě, nebo se drží tradičního modelu pracujícího otce a matky pečující doma o děti.

Článek shrnuje pět doporučení, jak motivovat otce k větší péči o děti.

- Pružné pracovní rozvrhy. Tato opatření jsou základem pracoviště, které chce podporovat rodinný život svých lidí. Nejde o to, aby zaměstnanci pracovali méně, ale aby měli větší kontrolu nad tím, kdy a kde budou pracovat.

- Komunikace. Vysvětlete zaměstnancům, že vaše pravidla na podporu rodiny se netýkají jen žen. Otcové potřebují povzbudit, aby je začali také využívat.

- Podpora shora. Manažeři by neměli o programech na podporu rodiny jen mluvit, ale také jít živým příkladem v jejich využívání.

- Školení otců. Pomozte jim uvědomit si, že většina jejich kolegů se potýká se stejnou nevyvážeností pracovního a soukromého života.

- Placená otcovská dovolená. I když to může být nákladné, bude to potřeba jen párkrát v životě zaměstnaného otce.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com