Více energie pro týmovou spolupráci

Pokud skutečně chcete dodat svému týmu energii, musíte být kreativní. Prvním předpokladem je znát svůj tým, stejný přístup ke všem nefunguje. Dále je třeba umět inspirovat. Tým by měl být obeznámen s firemní vizí a umět si odpovědět nejen na otázku „proč“, ale i „jak“. Do vytváření vize by měl být také zapojen, aby získal větší motivaci pro plnění vytyčených cílů. Hledejte silné stránky svého týmu a způsoby, jak je zakomponovat do každodenních aktivit.

- Vzdejte se části své kontroly. Členové týmů potřebují cítit určitou svobodu a „vlastnictví“, mají-li si zachovat své nadšení.

- Věnujte svému týmu čas. Snažte se angažovat na osobní úrovni, ať už zajdete na oběd nebo vyměníte pracovní e-mail za osobní schůzku.

- Buďte lidští. Usmívejte se a projevujte smysl pro humor. Pozvedne to celkovou náladu.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today