Virtuální spolupráce stojí především na komunikaci

13 ze 14 běžných problémů v rámci pracovních vztahů se častěji objevuje ve virtuálních týmech než v týmech, které pracují v jedné budově. Ukázal to alespoň výzkum americké společnosti VitalSmarts, která se zabývá vzděláváním zaměstnanců a zvyšováním organizační výkonnosti.

Ukázalo se, že nastane-li problém s kolegou pracujícím na dálku, zaměstnanci to buď zamlčí a začnou se mu vyhýbat, zvolí jinou formu pasivního přístupu nebo začnou být verbálně agresivní a odrazovat ostatní od spolupráce s ním.

Řešením těchto problémů však není přemístění zaměstnanců pracujících na dálku zpět do firmy. Je třeba zlepšit komunikaci.

- Mluvte, než se problém objeví. Než začnete spolupracovat s kolegy na dálku, investujte dostatek času do prodiskutování podoby spolupráce a vymezení základních pravidel pro řešení budoucích problémů.

- Chvalte vítězství. Včas uznávejte i malé úspěchy. Udělejte vstřícný krok navíc v tom, že vzdáleného kolegu pochválíte při konferenčním hovoru nebo napíšete osobní e-mail a přepošlete jej příslušnému nadřízenému.

- Nikdy neřešte osobní problémy veřejně. Problém důležitých hovorů na dálku spočívá v tom, že vy jste vizuálně omezení (nemůžete číst řeč těla) a druhá strana je sluchově omezená (má tendenci slyšet zlý záměr ve vašich stížnostech). Problémy proto vždy řešte v soukromí.

- Začněte vyjasněním toho, co nechcete říci. Upozorněte na případná nedorozumění, která by mohla nastat.

- Získejte spojence, než začnete řešit problémy skupinově. Někdy bude třeba řešit závažnou otázku prostřednictvím konferenčního hovoru. Než k tomu dojde, byste však měli věc probrat se zaměstnanci pracujícími na dálku osobně a v soukromí. Produktivní dialog pak podpořte tím, že je veřejně požádáte o pomoc při řešení.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork