Vstávají Vám vlasy, když slyšíte „třistašedesátka“? Vyzkoušejte Multifeedback!

Vstávají Vám vlasy, když slyšíte 360° zpětná vazba, ale zpětnou vazbu zoufale potřebujete? TCC online nyní přináší alternativu. Rychlou a svěží variantu zpětné vazby poskytuje Multifeedback. Jak se liší tato novinka od klasické „třistašedesátky“ a jaké další nástroje pro zpětnou vazbu mají manažeři k dispozici, o tom jsme si povídali s Martou Fabiánovou, výkonnou ředitelkou TCC online.

Vstávají Vám vlasy, když slyšíte „třistašedesátka“? Vyzkoušejte Multifeedback!

Jak se v dnešní době mění význam zpětné vazby? Posouvá se nějak?

Význam zpětné vazby vždy byl a bude zásadní. Bez zpětné vazby se prostě jakýkoli vývoj a zlepšování neobejde. Posouvá se tedy spíš její forma, resp. rozšiřují se možnosti, jak ji získávat a dávat. Když naproti vám sedí kolega v kanceláři a nějak se zatváří, tak i to je zpětná vazba. A o tu jsme teď často ochuzeni. V aktuální situaci, kdy lidé spolupracují vzdáleně, zásadním způsobem pomáhají online nástroje. Ty mají ale velký význam i v době, kdy je setkávání jednodušší. Ne vždy je snadné zpětnou vazbu dobře formulovat, ne vždy je příležitost ji poskytnout a online nástroje nám to umožňují a zjednodušují.

A postupně se také posouvá vnímání zpětné vazby. Pohled „zpětná vazba je kritika směrem od nadřízeného k podřízenému” je už, troufám si říct, v naprosté většině firem překonaný. V pracovní sféře zpětná vazba začala být postupně vnímána jako naprosto organická součást spolupráce. Feedback proudí všemi směry a patry organizace, uvnitř i směrem ven. Zpětnou vazbu lidé očekávají, a zaměstnanecké průzkumy, které jsme v TCC online realizovali dokonce ukazují, že by jí ocenili ještě ve větší míře.

Jaké nástroje pro poskytování a přijímání zpětné vazby může TCC online nabídnout? Máte nějaké novinky, které lze pro zpětnou vazbu využít a které reflektují potřeby současnosti?

Když začnu novinkami, tak je to právě Multifeedback, tedy nástroj pro rychlou a strukturovanou zpětnou vazbu „všech na všechny”, který jsme specificky designovali pro potřeby agilních či projektových týmů, startupů a sebeřídících firemních kultur bez jasných organizačních nebo hierarchických dělení.

V čem jsou jeho specifika?

Multifeedback je varianta zpětné vazby, kdy každý hned zjistí, jak si stojí v rámci týmu. Je ideální např. pro hodnocení „runů“ či „sprintů“ agilních týmů a je optimální pro častější opakování např. ve čtvrtletních periodách.

Co mi tedy, jako účastníkovi, Multifeedback přinese?

Tak především snadno zhodnotíte všechny členy týmu, včetně sebe, a to v rámci jednoho online dotazníku. Vznikne tzv. „heat mapa”, ve které pak jako účastník vidíte celý tým, včetně toho, jak si v rámci týmu stojíte. Získáváte tedy i jakýsi interní „benchmark”.

Multifeedback – srovnáni s ostatními

Multifeedback – ukázka z týmové výstupní zprávy – „heat mapa“

V čem se Multifeedback odlišuje od klasické „třistašedesátky“?

Multifeedback je rychlejší, stručnější, neřešíme různé role, ale prostě všichni se hodnotí navzájem, bez ohledu na vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Kromě toho má Multifeedback také funkčnost, které říkáme „Stodolarovka”. Fiktivních sto dolarů si mezi sebe dělí sám tým. V některých organizacích mají i zaměstnanci možnost ovlivňovat např. rozdělení bonusů, k čemuž jim „Stodolarovka“ může dobře posloužit.

Multifeedback – Stodolarovka

Multifeedback – ukázka z týmové výstupní zprávy – „Stodolarovka“

Poskytování a přijímání zpětné vazby je bezesporu náročná disciplína, přitom může jednotlivcům, týmům i firmám pomoci zefektivnit komunikaci, fungování týmů a posunout je dál. Jaké další nástroje byste doporučila?

To je právě ono! Třeba agilní týmy by vlastně měly fungovat tak, že tam zpětná vazba běžně lítá vzduchem. Ale realita je jiná. Nemůžete čekat, že si parta introvertních vývojářů začne říkat věci jen proto, že jsou přece agilní. A tak se snažíme týmy vybavit nástroji, aby pro ně ta disciplína byla uchopitelnější. A Multifeedback je pochopitelně jen jedním z těchto nástrojů.

Pro zpětnou vazbu, kterou si může každý získávat průběžně, třeba hned po poradě, po jednání s klientem, po prezentaci týmu apod. se skvěle hodí náš Perfeed. Ihned po jednání si ověříte, jak jste byli srozumitelní nebo poutaví a také můžete sledovat své zlepšování v průběhu času. Protože i v oblasti měkkých dovedností platí, že co se měří, to se mění.

A pokud jde o ty tradičnější nástroje?

V této oblasti je to pochopitelně klasická 360° zpětná vazba, která je silným nástrojem pro smysluplné designování rozvojových plánů nebo zhodnocení efektů rozvoje. Zájem o ní je stále obrovský a postupně je u klientů, k naší radosti, kladen větší důraz na to, aby se s výstupy opravdu pracovalo a nezaložily se jen do šuplíku do další „třistašedesátky”. Relativně nedávno jsme navíc vyvinuli také 360° zpětnou vazbu zaměřenou na oblast emoční inteligence, která šikovně doplňuje náš test Emoční inteligence, a je vhodná zejména pro manažery a team leadery.

A pochopitelně nesmíme zapomenout také na různé formáty zaměstnaneckých průzkumů, ať již jde o průzkumy spokojenosti nebo třeba tzv. Exit Interview. K dispozici je tedy mnoho nástrojů, užitečných pro jednotlivce, týmy i celé organizace.

A co byste na závěr vzkázala těm, kteří se třeba zpětné vazby stále ještě trochu bojí?

Zpětná vazba je obrovsky cenná. V práci i v životě obecně. Zároveň často při konzultacích s klienty říkám, že to, že jim někdo dal zpětnou vazbu v žádném případě automaticky neznamená, že mají povinnost cokoliv měnit. Naslouchat i odlišným pohledům nám ale obecně může dát obrovskou výhodu a inspiraci. Dalajláma to vystihl naprosto přesně – „Když mluvíš, pouze opakuješ to, co již víš. Když posloucháš, můžeš se naučit něco nového.”