Výběr zaměstnanců: Pocit náboráře nestačí

Náboráři se snaží předvídat, jaké výkonnosti mohou uchazeči o práci dosáhnout v nabízené pracovní roli. Posuzují, zda se uchazeč vzhledem ke svým schopnostem, hodnotám a osobnosti bude do firmy a na dané místo hodit. Většinou se však přitom spoléhají na pocity než na důkazy a tvrdá data. To vede ke špatnému výběru zaměstnanců.

Ilustrační snímek

„Předvídat můžete jen to, co dokážete měřit,“ říká Tomas Chamorro-Premuzic, přední světový odborník na psychologické profilování a řízení talentů. V nedávném článku pro server Fastcompany.com upozornil na to, že pokud chce náborář správně posoudit, zda je uchazeč skutečně vhodný pro firmu a nabízenou práci, potřebuje k tomu:

  • Přesné informace o nabízení práci – dovednosti, zkušenosti a odborné znalosti nutné k výkonu dané práce
  • Přesné informace o firemní kultuře – formální i neformální pravidla mezilidských vztahů ve firmě
  • Objektivní nástroje k posouzení uchazeče vzhledem k bodům 1a 2

Proč se náboráři při výběru zaměstnanců stále spoléhají na svůj vnitřní pocit, přestože dnes mají k dispozici velmi přesné vědecké studie, simulace pracovního prostředí, strukturované pohovory či psychometrické testy? Tomas Chamorro-Premuzic se domnívá, že jednoduše přeceňují kvality uchazečů v následujících oblastech.

Sebedůvěra

Sebevědomí uchazeči dokáží oslnit i během krátkého pohovoru. Sebedůvěra však má jen pramálo společného s kompetentností. Sebevědomí lidé navíc nemají širší povědomí o svých nedostatcích. Paří mezi ně i psychopati, kteří jsou pro firmy zvlášť nebezpeční ve vedoucích pozicích.

Vzdělání a praxe

Vzdělání či délka praxe jsou podle nejnovějších vědeckých poznatků jen slabými indikátory pracovní výkonnosti. V dnešní době je důležitější, co se umíme naučit, než to, co už známe.

Svědomitost

Možná si říkáte, kdo by nechtěl zaměstnat svědomitého pracovníka. Extrémní svědomitost však jde ruku v ruce s nižší inteligencí a omezenými kognitivními schopnostmi. Navíc zabraňuje kreativitě a strategickému myšlení.

Konformita

Mnoho firem navenek tvrdí, že hledají výjimečné jedince, kteří dokáží narušit zaběhlý chod věcí, ve skutečnosti však většinou přijímají uchazeče, kteří nejlépe zapadnou do řady. Je to snazší a příjemnější. Nemohou však potom očekávat žádné zvláštní inovace.

Rozhoduje o výběru zaměstnanců ve vaší firmě jen pocit náborářů, nebo se opíráte o hmatatelnější důkazy?

-kk-

Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company