Výpis z rejstříku chybných informací

Výpis z rejstříku chybných informací

Stále více organizací zkoumá při rozhodování o přijímání nebo propouštění zaměstnanců jejich trestní bezúhonnost a další informace z veřejně přístupných rejstříků. Otázkou zůstává, jak tuto silnou zbraň používat tak, aby se neobrátila zpět proti zaměstnavatelům. Američan James R. Gorman byl například před přibližně třemi lety přijat jako investiční manažer do významné finanční instituce. Když se však novému zaměstnavateli dostaly do rukou jeho pojišťovací dokumenty, vyšlo při rutinní kontrole najevo, že James R. Gorman byl obviněn z úvěrového podvodu. Zaměstnavatel na to zareagoval tak, jak by reagovaly všechny finanční podniky a propustil ho.

James R. Gorman nejprve absolvoval pohovor s manažerem lidských zdrojů, kde se snažil vysvětlit, že nikdy nebyl obviněn ze žádného trestného činu. Z podniku však musel odejít tak rychle, že si ani nestačil vzít s sebou svoje věci. Zaměstnavatel tak propustil nepravého. Nevšiml si, že propuštěný James R. Gorman měl zcela jiné číslo sociálního pojištění, datum narození i adresu než v rejstříku uvedený James R. Gorman obviněný z podvodu. Po jedenácti dnech se neprávem obviněný zaměstnanec mohl vrátit zpět na pracoviště, což také učinil. I po roce práce v tomto podniku však cítil, že původní obvinění stále ovlivňuje jeho kariéru. Zareagoval proto tak, jak by reagovala řada Američanů a podal na zaměstnavatele žalobu pro pomluvu a nactiutrhání.

Firmy, které nevěnují prověřování svých zaměstnanců důkladnou pozornost riskují mnoho. Hrozí jim například zmíněné nebezpečí záměny identity dvou osob, rejstříky navíc nemusejí být úplné a aktuální, chyby se v nich špatně opravují a zaměstnanci tak mohou rychle získat pocit útoku na svá práva. Pak následují dlouhé a nákladné soudní spory. V USA se proto prosazuje role tzv. bezpečnostního manažera (CSO), který by se mimo jiné měl zasloužit i o legální, poctivé a přiměřené prověřování zaměstnanců. Ani za těch nejlepších podmínek však nelze předpokládat, že kvalitní prověřování minulosti zaměstnanců ochrání organizace před zlými úmysly.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine