Význam budování firemní kultury

Firemní kultura nezačíná a nekončí pouze u formulování jakési vize. Firemní kultura také není pouze správné chování, etické kodexy a pracovní pořádek. Počítá se do ní každodenní život a také chování manažerů. Mezi nejdůležitější složku firemní kultury patří podle většiny zaměstnanců komunikace a motivace. Nejmenší důležitost byla přisouzena definování firemní kultury a její formování.

Klíčovými faktory úspěchu každého pozitivního řízení firemní kultury je chování manažerů a obousměrná komunikace. Chováním manažerů se rozumí umění řídit tým, pracovat na jeho souladu, znát zaměstnance, vědět, čeho je kdo schopen, čeho chce kdo dosáhnout.

Na firemní kultuře se dá pracovat a zlepšovat ji, například lepší informovaností a překonáváním některých komunikačních bariér, vyřešením konkrétních problémů. Zlepšení firemní kultury pomohlo mnohým podnikům k úspěchu a podpořilo ambice lidí po kariéře a vzdělání.

Firemní kultura se dnes ještě vytváří spontánně na základě hodnot stanovených zakladateli nebo představiteli vrcholového managementu.

Úroveň firemní kultury se podnik od podniku liší. V nejširším měřítku je dobrá taková firemní kultura, která přispívá k plnění cílů, díky kterým je daný podnik užitečný pro svoje okolí. Přesto v každém podniku existují tři typy firemní kultury – manažerská chtěná, manažerská skutečně žitá a firemní kultura, kterou tvoří ostatní zaměstnanci. To, zda je výsledná firemní kultura dobrá, závisí na souladu těchto tří typů.

Důvodů, proč by se podniky měly věnovat firemní kultuře, je mnoho. Jedním z nich může být například i zlepšení vztahů mezi zaměstnanci, což posílí týmovou práci a zlepší komunikaci.

-pk-

Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk