Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: Ne zrovna pozitivní aktuální situace

Navážu na minulý článek z Management News, který pojednával o tom, jakým způsobem se firmy připravují na možný pokles globální ekonomiky.

Robert Němeček, Via Libertatis

Zmínil jsem možnosti, které firmy mají, pokud se snaží hledat novinky a nástroje, které dnešní doba poskytuje. Je jich hodně, i tak se však setkávám se situací ve firmách, kdy mi HR manažerka řekne, že se s oblastí měkkých dovedností vůbec nepracuje a nerozvíjí se. Wow. Drsné.

A nejzajímavější na tom všem je, že hned v následující větě HR manažerka zmíní řadu věcí, které ve firmě nefungují. I tak se však všichni tváří, že je vše v pořádku a že jsou ve všem dobří a nic jim tam „nehapruje“.

Ano. Znamená to, že pokud před věcmi zavřeme oči, přestanou existovat? Podle mne je odpověď záporná. NE, nepřestanou existovat, i když je nevidíme. Právě s takovýmito situacemi se dnes občas setkávám. A přijde mi to smutné, protože většina firem je v kladných číslech, ale peníze se zpátky do firem ve formě investic nebo rozvojových aktivit nepouštějí.

Už v minulém článku jsem se zmiňoval, že se to těmto firmám může dost vymstít. Pracovat na zlepšení firemní kultury je třeba v době, kdy na to firmy mají. Musejí se připravit na to, aby až ekonomika zvolní a dosáhne vrcholu, měly vše vyladěné tak, že se poklesu nemusejí bát. Protože na něj budou připraveni. Ale ruku na srdce, kdo je dnes na takovou situaci připravený?

Jak vše uchopit?

Přitom není potřeba utrácet velké peníze za to, že získáte zpětnou vazbu za tým, se kterým si aktuálně jeho manažer neví rady. Nebo si na základě celofiremního průzkumu uděláte obrázek o tom, s čím jsou lidé spokojení a co je štve. Proč? Protože v době, kdy je katastrofální nedostatek jakýchkoliv dalších lidí, aby se pokryla pouze přirozená fluktuace, je to v zásadě skoro nezbytností.

Musíte pracovat se stávajícími lidmi, naučit se nastavit procesy, vedení lidí aj. tak, aby vše fungovalo s co nejmenšími třecími plochami. Určitě je skvělým nástrojem koučink, o kterém jsem již několikrát pojednával. A přesto se na koučink či na vzdělávání řada manažerů kouká skrz prsty. No jo, ale jak na to?

Stačí mít informace

Nebylo by pro vás, jako manažery nebo HR manažery, zajímavé, když byste dostali přesnou informaci, co se ve firmě (nebo ve vašem týmu, oddělení, divizi atd.) děje? Jak jednotliví členové hodnotí řadu věcí ve firmě či v týmu? Nepomohlo by vám to získat podporu pro další práci i mezi členy top managementu?

Uvedu jeden příklad. Když se podíváte na graf, tak vidíte, že je velmi nízká angažovanost (loajalita) zaměstnanců. Té bych se už skoro bál. Podobně nízká je i agilnost, tj. aktivní přístup lidí k tomu, aby řešili různé situace.

A ani zbývající ukazatele nevěstí o tomto týmu nic moc dobrého. Důvěra je na 5 z 10, ale bude se zlepšovat (zelená šipka), zatímco zákaznická orientace nikoliv. A to přesto, že není kdovíjak vysoká.

Nebudu vám lhát. Graf je z reálného auditu, z reálné situace. Výše uvedené negativní faktory byly ovlivněny tím, že členové týmu vůbec nevěděli, co s nimi bude. V organizační struktuře byli nedávno přesouváni a další přesun je ještě čekal. Díky tomu vnímali situaci ne zrovna pozitivně.

Vidíte v obrázku něco, s čím se potkáváte, nebo byste se možná potkali, pokud by proběhl průzkum u vás? Pak není důvod váhat a čekat na to, než se situace ještě zhorší a tým se vám nakonec rozpadne.

Vzdělávání a rozvoj jako benefit

Nechci strašit, ale vzdělávání hodnotí řada zaměstnanců jako benefit. Proto mi přijde škoda, že v době, kdy firmy bojují o zaměstnance, tento benefit řada firem vůbec nevyužívá. Přitom není třeba moc. Stačí udělat teambuilding s rozvojovými aktivitami nebo jednodenní workshop, kdy se pracuje buď s hodnotami týmu, nebo s nějakou složitou situací. Nemusíte hned dělat desítky školení. Lidé ocení i jedno či dvě školení. A uvidíte, jak moc to změní atmosféru ve firmě.

A nesmíte zapomínat ani na to, že hodně lidí je citlivých na přístup ze strany přímých nadřízených. I proto je potřeba pracovat s těmito lidmi, aby uměli koučovat, aby dokázali uzpůsobit způsob vedení lidí situaci (tzv. situační vedení) i charakteru svých kolegů. Ano, kolegů. Protože se dnes zaměstnanci stávají čím dál víc partnery managementu a manažerů. Všichni jsou na jedné lodi a všichni jsou důležití. Nezapomínejte na to.

Všem držím palce, ať se jim práce s lidmi maximálně daří.