Vznik dětských skupin podpoří evropské peníze

Ilustrační snímek

Ještě před koncem letošního roku vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu k předkládání projektů zaměřených na zřízení a provoz tzv. dětských skupin. Věcný záměr zákona, který upravuje podmínky zřízení tohoto nového typu zařízení péče o děti předškolního věku schválila vláda dne 22.8.2012. MPSV chce prostřednictvím dětských skupin usnadnit rodičům návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené a zvýšit zaměstnanost zejména žen s dětmi do tří let.

Podmínkou pro předložení projektu bude, aby provozovatelem zařízení péče o děti byla právnická osoba, která je zaměstnavatelem rodičů dětí, kterým bude zařízení sloužit. Pokud se až čtyři zaměstnavatelé domluví na spolupráci, může skupinu provozovat jen jeden z nich pro děti zaměstnanců všech zúčastněných subjektů. Podpora je připravena pro zařízení s kapacitou od 7 do 24 dětí.

Vznik dětských skupin podpoří Evropský sociální fond. Ministerstvo k tomu uvádí, že pro plánovanou výzvu připravilo zásadní zjednodušení. „Realizátoři projektů budou podporu získávat nikoli na základě doložených faktur a dalších účetních dokladů, ale pouze na základě toho, jaká bude kapacita vytvořeného zařízení a jak intenzivně bude během provozní fáze dětská skupina využívána,“ informovala tisková mluvčí ministerstva Viktorie Plívová v tiskové zprávě.

Podpora není určena pro pražská zařízení služeb péče o děti a rovněž pro ty, které zaměstnavatel nakupuje jako službu od externího dodavatele.

Další informace i samotná výzva budou do konce roku zveřejněny na www.esfcr.cz.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí