Z domova chce pracovat stále více lidí

Zájem lidí pracovat z domova roste rychleji než ochota firem tento způsob práce svým zaměstnancům umožnit. Přesto zaměstnavatelů s progresivním přístupem k pracovníkům postupně přibývá.

Práce z domova se týká hlavně lidí pracujících v informačních technologiích, využívají ji také ženy vracející se z mateřské dovolené. Podle Kamila Švece z firmy Hewitt Associates se společnosti snaží více přizpůsobit individuálním potřebám zaměstnanců kvůli narůstající mobilitě pracovní síly a nedostatku talentu nejen v ČR, ale i v regionu střední a východní Evropy.

Nová generace zaměstnanců je podle Švece sebevědomější a nechce obětovat své soukromí, rodinu či koníčky pro svého zaměstnavatele. Novým trendem je proto příprava programu na udržení zaměstnanců, ve kterých se společnosti zaměřují na vybalancování pracovního a soukromého života.

-hp-

Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES