Z lochu rovnou do práce

Asi žádný zaměstnavatel nepodceňuje význam kontrol minulosti zaměstnanců (tzv. background checks). Obzvláště opatrně si musí manažeři počínat, když zjistí, že potenciální zaměstnanec byl v minulosti soudně trestaný. Je samozřejmé, že není možné nikoho diskriminovat, ovšem je třeba zkontrolovat, zda daný trestný čin, za který byl dotyčný souzen, nějak nesouvisel s výkonem jeho zaměstnání.

Totéž platí v případě stávajících zaměstnanců. Kriminální minulost sama o sobě ještě není důvodem k vyhazovu, ovšem je třeba pečlivě zvážit, zda chování v minulosti nějakým způsobem nemůže narušit průběh současného zaměstnání. Vyšetřování takových případů je o to těžší, že je nutné zachovávat soukromí zaměstnanců. Důležitá je také délka trestu a snaha dotyčného o nápravu.
Zdroj: Vault.com - americký portál a online komunita zaměřená na rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vault.com