Zahrajme si Monopoly!

Zahrajme si „náborářské Monopoly“! Jak uvidíte, bude zde řada kritických stádií, které korespondují s náborovým procesem, praktikovaným většinou firem.

Na začátku hry máte k dispozici 500 USD.

Plánování potřeb pracovních sil

Tento plán je roční předpovědí potřeb po kvartálech. Získáte 200 USD, pokud ho máte a ztratíte 100 pokud ne. Pokud ho každé čtvrtletí aktualizujete, připište 200 USD.

Kvalita náborů

Pokud užíváte tradičních popisů, které se spoléhají výhradně na tituly a zkušenosti, ztrácíte 50. Pokud manažeři tvrdí, že odhadnou člověka na první pohled, odečtěte dalších 50 USD, stejně v případě, že vaši lidé nemají čas na diskuzi s manažerem ohledně pozice.

Získáte 250 USD, pokud každý v náborovém týmu zná dobře zodpovědnosti a požadavky, které pozice vyžaduje, před tím, než začnou pohovory.

Zdroje a nalézání nejlepších adeptů

Pokud jste vyhlášená firma, kterou sami adepti oslovují bez vašeho přičinění, nemusíte tuto hru vůbec hrát. Pro ostatní je tu zisk 100 USD, pokud jsou informace o jejich volných pozicích snadno dostupné na internetu.

Zdroje a nalézání pasivních adeptů

Získáváte 100, pokud jste schopni generovat jména kvalitních pasivních adeptů například prostřednictvím internetu. Ztráta 200 USD v případě, že toto neděláte. Dalších plus 100, pokud dokážete přesvědčit většinu osob z vaší sítě, aby vám poskytly jména dalších zajímavých lidí.

Efektivní proces pohovorů a posouzení

Ztrácíte 100, pokud si to lidé, kteří vedou pohovory, dělají každý po svém; pokud vaši manažeři dělají ukvapená rozhodnutí na základě prvních dojmů nebo pocitů; pokud jedno „ne“ dokáže přehlasovat soud dvou nebo tří dalších posuzovatelů.

Naopak získáváte, pokud všichni manažeři používají nějaký shodný druh strukturovaného pohovoru a pokud jsou řádně proškoleni a certifikováni; dále pokud je toto posouzení využíváno v kombinaci s konzultací se všemi, kdo se účastní pohovorů před rozhodováním; pokud lidé, odcházející z pohovorů cítí, že byli oceněni a chápou, co bude pozice obnášet.

Sankce

Ztrácíte polovinu prostředků, které jste nashromáždili, pokud musíte opakovaně hledat další adepty a zabere vám to více než 50 procent času a nebo pokud jsou adepti odmítáni ze špatných důvodů.

Nábor

Ztráta 50, pokud se příliš zaměřujete na kompenzace a ne dostatečně na růst v pozici; pokud vás více než 50 % adeptů po nabídnutí pozice žádá o čas na rozmyšlenou. Ztráta 100, poku více než 30 % kvalitních adeptů se vyloučí z procesu před stádiem nabídky; více než 25 % adeptů, kteří akceptovali nabídku se buď neukáže, nebo přejde jinam (získáváte 100, pokud se toto děje v méně než 10 % případů).

Dále získáváte 100 USD, pokud 80 % top adeptů projde celým procesem.

Management a rozvoj

Plus 200 USD, pokud je váš nábor většinou úspěšný – v kombinaci se spoluprácí s manažery. Ztráta 200, pokud manažeři nejsou v procesu zahrnuti vůbec.

Výkon

Ztráta 500, pokud příliš mnoho lidí odchází z důvodů špatného managementu, neadekvátních zdrojů nebo proto, že pozice neodpovídá tomu, co se dozvěděli při pohovoru.

Zisk 1000, pokud většina osob vykazuje předpovídaný výkon, jsou motivovaní a dobře zapadli do kolektivu, přitahují další kvalitní osoby a mají vysoký růstový potenciál.

To je samozřejmě hlavním cílem hry.

Jak jste dopadli?

Jaká je návratnost vašich investic (vaše celková výhra dělena původními 500 USD)? V řádně fungujícím náborovém procesu by měla být alespoň 100 %.

-av-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net